Ovog meseca, Savez za bezbednost komercijalnih vozila (CVSA) će sprovesti trodnevnu edukaciju širom
SAD namenjenu borbi protiv trgovine ljudima.

CVSA-ina trodnevna edukacija za podizanje svesti o trgovini ljudima (HTAI) održaće se od
11. januara 2022. do 13. januara 2022. u SAD.

Svrha novog CVSA programa je da edukuje vozače kamiona, autoprevoznike i
širu javnost o krivičnom delu trgovine ljudima, znakovima na koje treba obratiti pažnju i
šta učiniti ako sumnjate da je neko žrtva trgovine ljudima.

„Identifikacija, a na kraju i prevencija, počinje obrazovanjem“, dodao je kapetan Broers.
„Kroz CVSA-ovu inicijativu za podizanje svesti o trgovini ljudima, cilj nam je da opremimo vozače i inspektore alatima koji su im potrebni da proaktivno služe na prvoj liniji fronta u našim naporima da okončamo trgovinu ljudima.“

Izvor:CDLLife.com