Dok administracija radi na ublažavanju zagušenja u lukama na zapadnoj obali, najmanje jedan kamiondžija rekao kako problem nije do njih.

Karlos Rameriz, veteran transporta sa 25 godina, nedavno je razgovarao sa Yahoo-om kako bi dao svoje viđenje situacije u luci.
Ukratko: nisu krivi vozači kamiona.
Rameriz kaže da je većina vozača spremna da radi, a zarobljene pošiljke nisu zbog nedostatka vozača koji čekaju da pokupe teret.
U stvari, Rameriz kaže da nije video da se ništa promenilo otkako je Bajden uputio luke da pređu na operacije 24/7.

Rameriz kaže da su vozači na milost i nemilost istovarivačima koji istovaruju teretne kontejnere, a najmanje jedan brodar,
koji se predstavio samo kao Alfred, slaže se da više krivice treba usmeriti ka istovarivačima nego na vozače kamiona.

Još veći, očigledniji problem koji stvara zagušenje luke je jednostavno pitanje prostora – zbog uskog grla radne snage,
ne izvlači se dovoljno tereta, tako da nema prostora za istovar tereta sa brodova.
Ne zaboravite činjenicu da ovi kontejneri nisu zamenljivi i da ih je potrebno vratiti na određene lokacije,
a pitanje skladišnog prostora za kontejnere zaista postaje loše.

Kao odgovor na problem skladištenja, grad Long Bič je nedavno najavio da će ublažiti trenutna pravila o
slaganju kontejnera ograničavajući hrpe na samo dva kontejnera na najmanje 90 dana.
Sada, čak četiri kontejnera, sa dozvoljenim brojem od pet, ako se odobri, mogu se slagati u isto vreme u nadi da će to ublažiti neke od problema sa skladištenjem koji muče luke i kamione u tom području.


Izvor:CDLLife.com