Od ove nedelje, vozači uhvaćeni bez potrebne opreme u vidu lanaca za gume u ​​Oregonu suočiće se sa strožom kaznom.
Od 25. septembra, novi zakon u Oregonu povećaće kaznu za kršenje lančanog zakona na 880 dolara.
Ministarstvo transporta Oregona (ODOT) ukazuje na cenu zaglavljenih kamiona kao razlog za povećanje kazne.
„Procenjeni troškovi kašnjenja koja su prouzrokovana nepoštovanjem zakona o lancima Oregona za kamione su preko 8 miliona dolara godišnje – za industriju prevoznika automobila i druge korisnike autoputeva. Kad kamion izgubi vuču, ne samo da može odložiti isporuku, već može odložiti sve ostale učesnike na putu iza zaglavljenog kamiona “, rekao je ODOT.

Prema zakonu Oregona, svi vozači kamiona moraju nositi lance „kad god uslovi na putu mogu zahtevati njihovu upotrebu tokom putovanja i ako su postavljeni znakovi“.

Možete posetiti TripCheck.com za najnovije informacije o putovanjima od ODOT -a.

Dodatne Informacije:

Podaci o upotrebi lanaca i vučnih guma zasnovani su na Oregonskom administrativnom pravilu, poglavlje 734, odeljak 17.

Izvor:CDLLife.com