Služba unutrašnjih prihoda (IRS) objavila je da će se stope dnevnica povećavati sledećeg meseca.
Od 1. oktobra 2021. godine dnevnice vozača kamiona će se povećati za 3 USD.

Cene će porasti do 69 USD za bilo koje mesto putovanja u kontinentalnim Sjedinjenim Državama i do 74 USD za bilo koje mesto putovanja izvan kontinentalnih Sjedinjenih Država.

Ovo je prvi porast dnevnica u tri godine.

Dnevnice su „nadoknada“ Porezne uprave za troškove poput hrane i smeštaja nastale tokom rada van kuće.

 

Izvor:CDLLife.com