Nedavno objavljena lista otkrila je države u kojima se nalaze najgrublji vozači.

Insurify, veb stranica za upoređivanje osiguranja koristila je podatke iz više od 4 miliona aplikacija za osiguranje automobila za sastavljanje liste 10 najboljih država sa najgrubljim ponašanjem u vožnji. Za rangiranje država korišćeni su podaci o radnjama kao što su neuspeh u propuštanju, prestrojavanje kada je zabranjeno i prilepljivanje.

Osam od deset država na rang listi 2021. godine zadržalo je svoju poziciju na listi država sa najgrubljim vozačima od 2020. Država na prvom mestu druge godine zaredom bila je Virginia.

Nacionalni prosek za slučajeve grube vožnje iznosio je 25,90 na 1.000 vozača.

Sa 43,26 prekršaja od 1.000, Virginia je bila 41% veća od nacionalnog proseka. Za poređenje, najpristojnija država bila je Kentucky sa 10 loših slučajeva na 1.000 vozača.

Među osam od deset najboljih država sa najgrubljim vozačima, najčešći prekršaj je neuspeh da se zaustavi na stop znaku.

Pročitajte kompletni poredak u nastavku.

1 Virginia
Nepristojnih vozača 43,26 na 1.000 vozača (41% više od nacionalnog proseka) Najčešći razlog: Neuspeh zaustavljanja na stop (40% više od nacionalnog proseka)

2. Delaware
Nepristojnih vozača 41,25 na 1.000 vozača (38% češće od nacionalnog proseka) Najčešći razlog: Neuspeh da se zaustavi na crvenom svetlu (59% više od nacionalnog proseka

3.Idaho
Nepristojnih vozača 39,97 na 1.000 vozača (36% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh zaustavljanja na stop znaku (29% više od nacionalnog proseka)

4. Georgia
Nepristojnih vozača: 39,53 na 1.000 vozača (35% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh zaustavljanja na stopu(29% više od nacionalnog proseka)

5. Wyoming
Nepristojnih vozača: 38,35 na 1.000 vozača (33% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh da se zaustavi na stopu (37% više od nacionalnog proseka)

6. Ohio
Nepristojnih vozača: 37,67 na 1.000 vozača (32% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh zaustavljanja na stopu (34% veći od nacionalnog proseka)

7. Wisconsin
Nepristojnih vozača: 35,29 na 1.000 vozača (27% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh zaustavljanja na stopu (23% veći od nacionalnog proseka)

8. Nebraska
Nepristojnih vozača: 35,14 na 1.000 vozača (27% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh zaustavljanja na znaku stop (23% veći od nacionalnog proseka)

9. Iowa
Nepristojnih vozača: 34,80 na 1.000 vozača (26% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh zaustavljanja na znaku stop (32% veći od nacionalnog proseka)

10. Aljaska
Nepristojnih vozača: 33,53 od 1.000 (23% više od nacionalnog proseka) Najčešći navod: Neuspeh da se zaustavi na crvenom svetlu (47% više od nacionalnog proseka)

Izvor:CDLLife.com