Novouređeni zakon Pensilvanije koji nalaže vozačima da se prestroje kada se približavaju vozilima sa prvenstvom prolaza i vozilima sa invaliditetom stupio je na snagu u utorak.

Novouređeni Move Over Law države Keystone sada zahteva da vozači koji nisu u stanju da se bezbedno prestroje u traku dalje od „područja za reagovanje u vanrednim situacijama“ uspore na najmanje 20 mph manje od postavljene dozvoljene brzine.

Zakon definiše područje reagovanja u vanrednim situacijama kao tamo gde su prisutna vozila za hitne slučajeve, poput policijskih jedinica, hitnih službi ili šlepera, sa svetlima koja trepere, ili gde su ekipe puteva zapalile rakete, postavile znakove ili pokušavaju da upozore putnike.

Vozila sa invaliditetom su takođe obuhvaćena ovim zakonom kada pokazuju najmanje dve od sledećih oznaka:

• Signalne lampice za opasnost u vozilu.
• Znakovi upozorenja ili drugi uređaji za kontrolu saobraćaja.
• Rakete na putu.

Zakon, potpisan 29. oktobra 2020. godine, takođe značajno povećava kazne i novčane kazne za prekršioce.

Prvo počinioci kazniće se sa 500 američkih dolara.

Prekršitelji koji su drugi put kazniće se sa novčanom kaznom od 1.000 dolara, a treći (i sledeći) prestupnici će dobiti novčanu kaznu od 2.000 dolara.

Pored toga, prekršioci koji povrede ili ubiju hitne službe ili osobu u ili u blizini vozila sa invaliditetom suočiće se sa novčanom kaznom do 10.000 američkih dolara.

Zakon takođe zahteva 90-dnevnu suspenziju licence za takve prestupnike, kao i za treće i kasnije prekršioce.

Dalje, novo dodata odredba stvara sistem bodova koji nameće dve tačke za neuspeh spajanja u traku koja nije pored područja za reagovanje u vanrednim situacijama.

Policija države Pensilvanija nagovestila je da je 55 njenih vozila pogođeno 2020. godine dok su bila na putu.

Prema podacima Ministarstva saobraćaja Pennsylvania (PennDOT), u 2020. godini zabeleženo je 1.412 padova u radnoj zoni, što je rezultiralo 15 smrtnim slučajevima.

Od 1970. PennDOT izveštava da je izgubio 89 radnika na vršenju dužnosti, dok je Pennsylvania Turnpike izgubila 45 radnika od 1940.

Izvor:TransportationNation.com