Služba za razmenu droga i alkohola Federalne uprave za bezbednost motornih vozila (FMCSA), Clearinghouse prijavila je prošle godine više od 56.000 prekršaja napravljenih od strane vozača komercijalnih motornih vozila (CMV).

Prema izveštaju FMCSA o informativnoj mreži iz decembra 2020. godine, tokom prve godine programa sprovedeno je više od 4,2 miliona upita što je rezultiralo u 56.150 prekršaja od 51.998 vozača.

Od tih vozača, ukupno 6.513 je u međuvremenu odobreno za povratak na dužnost, dok je 45.475 i dalje u zabranjenom statusu.

Do sada su pozitivni testovi na droge (54.949) činili 82 posto svih prekršaja.

Najpopularnija droga koju koriste vozači CMV-a i dalje je marihuana, koja predstavlja 29.511 prekršaja.

Kokain (7.940), metamfetamin (5.187) i amfetamin (4.953) su sledeće najčešće korišćene supstance, navodi se u izveštaju.

Takođe treba napomenuti da je Clearinghouse zabeležila 28.517 kršenja droga u procesu pre zapošljavanja, od čega je 24.942 bilo pozitivnih testova, a 3.575 odbijanja.

Dalje, prijavljeno je 2.187 kršenja droga nakon nesreće, 1.926 zabeleženo kao pozitivni testovi i 261 odbijanje.

Slučajnim testiranjem droga zatečeno je 20.200 prekršaja, od čega 16.800 pozitivnih testova, a 3.400 odbijanja.

Ukupno 687 prekršaja je zabeleženo tokom povratka na dežurstva.

Tokom prve godine Clearinghouse-a zabeleženo je ukupno 1.201 kršenja alkohola.

Od toga je 41 prekršaj alkohola zabilježen tokom postupka prije zapošljavanja, dok je 106 prekršaja zatečeno nakon nesreće.

Najveći broj kršenja otkriven je tokom nasumičnih ispitivanja, ukupno 561.

Izvor:TransportationNation.com