Savezna uprava za bezbednost motornih vozila (FMCSA) planira da izda nova uputstva o „yard moves“ i načinu na koji ih vozači komercijalnih vozila moraju evidentirati.

FMCSA je 4. januara izdao obaveštenje o predloženim regulatornim smernicama i zahtev za javni komentar o tome kako yard moves treba definisati i evidentirati kao deo evidencije vozača o radnom statusu.

Svrha predloženih smernica je da pruži više jasnoće o vrstama svojstava koja se mogu smatrati yardom, gde bi vozači svoje poteze trebalo da evidentiraju kao „dežurstvo, a ne vreme vožnje“.

Iz FMCSA:

FMCSA predlaže da se razjasni kada vozač može evidentirati vreme izvodeći „yard moves“ kao dežurstvo, a ne vreme vožnje, pružajući primere svojstava koja se mogu kvalifikovati kao dvorišta. Stoga bi se kretanje CMV-a na ovim imanjima kvalifikovalo kao „yard moves“ i zabeležilo kao dežurstvo, a ne vreme vožnje.

Za više informacija i komentar FMCSA o novim regulacijama možete ostaviti do trećeg februara klikom na ovaj link.

Izvor:CDLLife.com