Kako se kriza COVID-19 nastavlja, Centri za kontrolu bolesti (CDC) razmatraju planove za distribuciju vakcine odabranim grupama ljudi ako su zalihe kratke – a osnovni radnici poput vozača kamiona mogli bi biti na vrhu liste.

CDC je nedavno izdao ažurirane preporuke o tome ko treba prvo primiti COVID-19 vakcinu ako je ponuda ograničena. Agencija je rekla da su njihovi ciljevi u distribuciji vakcina očuvanje funkcionisanja društva uz istovremeno smanjenje smrti i teških bolesti što je više moguće.

CDC je imenovao četiri grupe ljudi za koje kažu da bi ih prvo trebalo vakcinisati ako vakcine nema dovoljno:

  • Zdravstveno osoblje
  • Radnici u osnovnim i kritičnim industrijama
  • Ljudi sa visokim rizikom od teške bolesti COVID-19 zbog osnovnih zdravstvenih stanja
  • Ljudi stariji od 65 godina

CDC ukazuje na definiciju „radnika od ključne vitalne infrastrukture“ koju pruža Agencija za kibernetsku sigurnost i sigurnost infrastrukture. Ova definicija uključuje vozače kamiona, zdravstvene radnike, policiju i ljude koji rade u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji.

„Trenutni podaci pokazuju da su mnogi od ovih [osnovnih] radnika u povećanom riziku od zaraze COVID-19. Rani pristup vakcinama je presudan ne samo za njihovu zaštitu, već i za održavanje osnovnih usluga koje pružaju američkim zajednicama “, primetio je CDC.

Distribucija vakcina mogla bi započeti već sredinom decembra.

Izvor:CDLLife.com